Historie om Bekkefaret/Church History

Tekst: Erling Jensen
Bekkefaret kirke ble oppført i 1977. Behovet for en ny menighet i Bekkefaret-området ble tydelig i begynnelsen av 1950-årene da bydelen vokste fram med rundt 7000 mennesker.

Menighetsmessig soknet området til St. Petri menighet. En egen prest i St. Petri menighet fikk ansvaret for det nye distriktet. Et eget arbeidsutvalg ble oppnevnt for å fungere som menighetsråd for den kommende menigheten. Gudstjenestelokalet ble først leid i kolonihagehuset til Våland kolonihage, deretter på Ullandhaug skole fra 1956.

 

I1958 ble det oppført en interimkirke av Stavanger og omegn Småkirkeforening på tomten der hvor Bekkefaret kirke ligger nå. Kirken ble kalt nødkirke og hadde 250 sitte- plasser. Den ble tegnet av arkitekt Oddmund Halvorsen og ble innviet 20. desember 1958.

Interimkirken i 1967. Foto: Stavanger Byarkiv

 


Ved kongelig resolusjon av 8. desember 1961, og med virkning fra 1. mai 1962, ble St. Petri prestegjeld delt ved at Bekkefaret distrikt ble skilt ut som eget sokn. I 1993 vedtok Kirkedepartementet at Hillevåg prestegjeld skulle skifte navn til Åsen prestegjeld og at Bekkefaret skulle bli et eget sokn i dette prestegjeldet. Dette ble imidlertid aldri tatt til følge. 

I 1999 ble det i stedet bestemt at Hillevåg prestegjeld og Bekkefaret sokn skulle slås sammen under navnet Hillevåg og Bekkefaret prestegjeld. I 2005 ble prestegjeldet avskaffet, slik at menighetene ble enkeltstående i et prosti, og Bekkefaret ble et eget sokn i Stavanger domprosti.

I 1967 ble det utlyst en arkitektkonkurranse om bygging av ny kirke i Bekkefaret. Nødkirken var i bruk til Bekkefaret kirke ble innviet 5. juni 1977. Den nye kirken ble vigslet av biskop Sigurd Lunde. 

 

En del av den gamle nødkirken ble plassert på Vier leirsted i Sandnes kommune i 1978.

Foto: Erling Jensen


Bekkefaret kirke ble vigslet 5. juni 1977 av biskop Sigurd Lunde. Kirken er bygd i tegl, betong og stål og er en moderne arbeidskirke med 280 sitteplasser. Arkitektene for kirkebygget er Jan Stensrud og Per A. Riseng. Kirken har i tillegg til menighetssal blant annet lillesal, kirkestue, kontorer og galleri. I en stor underetasje holder Bekkefaret kirkes barnehage til. Døpefont, prekestol og alter er i tre, og lysgloben er i smijern. 

Alterteppet ble laget av Else Marie Jakobsen i 1980 og har navnet Jul/ påske/allehelgenssøndag. Hun har også laget et billedvev i tre deler som markerer skillet mellom kirkerom og menighetssal.

Orgelet er bygd i 1977 av Norsk orgel og harmoniumfabrikk og har 13 stemmer, to manualer og pedal. De tre klokkene i tårnet er laget av Olsen Nauen Klokkestøperi AS i 1976 og 1978 og har inskripsjonene Komme ditt Rike, Land, Land, Land hør Herrens Ord og Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria er et av de fem sola som var viktige i reformasjonen.

I 2007 bestilte Bekkefaret menighet et spesialtegnet prosesjonskors til kirken, dette ble laget av David Calder. Til menigheten er det knyttet blant annet bibelgrupper, mor-barn klubb, kor, speidere, Ys Men` Club og søndagsskole.

Besøksadressen til kirken er Svend Foynsgate 1.2015©Erling Jensen